Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi pronajímatelem rekreačních objektů Kouzelné chaloupky poskytujících rekreační pobyty (dále jen ubytovatel) a účastníky rekreačních pobytů, zákazníky společnosti AMMO Servis s.r.o. (dále jen zákazník). Uvedené fyzické nebo právnické osoby vstupují do obchodního vztahu v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, jako jsou Obchodní zákoník, Občanský zákoník a další. Vzájemné vztahy jsou dále upraveny v níže uvedených Všeobecných obchodních podmínkách společnosti AMMO Servis s.r.o. a tyto jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.  

Článek I Úvodní ustanovení - vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi společnosti AMMO Servis s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě potvrzené objednávky pobytu ubytovatelem.

2. AMMO Servis s.ro. poskytuje ubytovací služby pouze zákazníkům starším 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let mohou využívat těchto služeb pouze prostřednictvím osob starších 18-ti let.

3. Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel s ubytovatelem smluvní vztah.

4. AMMO Servis s.r.o. se zavazuje, že získaná osobní data od zákazníků a ubytovatelů použije pouze pro interní účely týkající se pobytů. Informace o zákaznících a ubytovatelích jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.

Článek II Objednávky pobytů

1. Zákazník - Závazná objednávka pobytu

i. Závazná objednávka pobytu má písemnou formu (formulář k dispozici v elektronické podobě na www stránkách Kouzelné chaloupky.cz). V objednávce zákazník vybere chalupu, termín, celkový počet osob (rozdělené na dospělé a děti s udáním věku dětí do poznámky) a informaci, zda s sebou na pobyt požaduje vzít domácí zvíře. Dále uvede kontaktní údaje a tuto objednávku zákazník odešle ubytovateli kliknutím na tlačítko "Objednat" přímo v objednávkovém formuláři na www Kouzelné chaloupky.cz. Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami - bez tohoto souhlasu nebude objednávka ubytovateli doručena.

ii. V případě, že je požadovaný termín v daném objektu volný, zašle AMMO Servis zákazníkovi potvrzení objednávky pobytu, ve kterém sdělí přesné platební podmínky a pobyt rezervuje po dobu uvedenou v potvrzení objednávky (obvykle 3 až 5 pracovních dnů). Zákazník v průběhu této doby uhradí zálohu na ubytování (50% z ceny celkem za pobyt) na účet ubytovatele.

iii. Po obdržení zaplacené zálohy ubytovatel termín závazně rezervuje a zároveň vystaví a zašle e-mailem potvrzení o zaplacení zálohy a pevné rezervaci.

iv. V případě fakturace částky ve výši ceny za pobyt celkem se nepožaduje zaplacení zálohy. Objekt je závazně rezervován a kontakty předány po úhradě částky dle faktury ve výši ceny za pobyt celkem na účet ubytovatele.  Požadavek na úhradu pobytu s fakturou je zákazník povinen označit již v Závazné objednávce pobytu a v takovém případě je taktéž nutné uvést do objednávky kompletní Fakturační údaje zákazníka, na které má být faktura vystavena.

Článek III Délka pobytů

1. Pobyty jsou v hlavní sezóně zpravidla týdenní (obvykle sobota - sobota). Sezónní termíny jsou uvedeny na www stránkách Kouzelné chaloupky.cz.

2. V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (obvykle pátek - neděle) nebo prodloužené víkendy.

3. V hlavní sezóně je možno po dohodě s pronajímatelem sjednat pobyt kratší než týdenní, minimálně však na 4 noci. 

4. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu obvykle mezi 14 a 17 hodinou. Předání objektu a ukončení pobytu je v poslední den pronájmu do 10 hodin, pokud není mezi zákazníkem a ubytovatelem dohodnuto jinak.

Článek IV Ceny a úhrady

1. Ceny pronájmu jsou sjednány dohodou podle Zákona o cenách č. 526/1992 Sb. Ceny jsou v internetové nabídce uvedeny včetně DPH. Ceny jsou stanoveny za objekt a noc bez ohledu na počet osob. Současně je však určen maximální počet ubytovaných osob v daném objektu.

2. Platba za spotřebu elektřiny a  topení, slevy a sezónní ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.kouzelnechaloupky.cz